Rezultatul consultării cu privire la standarde modul mixt

În perioada 15-18 iulie 2022 (vezi anunțul) a avut loc consultarea cadrelor didactice și a studenților Facultății de Litere asupra propunerii ARACIS privind „Standardele de calitate cu privire la modul de desfășurare a activităților de predare, învățare, cercetare, aplicații practice şi evaluare, la forma de învățământ cu frecvență, prin utilizarea unor resurse electronice, informatice şi de comunicații sincrone specifice,” inclusiv o propunere de ponderi maxime ale activităților în format online sincron, diferențiat pe domenii de studii de licență, de masterat și respectiv de doctorat.

Rezultatul consultării este cel afișat mai jos.