Proiectul QuiLL – Quality in Language Learning

Atelierul internațional cu titlul ”O abordare pragmatică a predării limbii române ca limbă străină în învățământul superior: utilizarea resurselor digitale pentru limbajele de specialitate din perspectiva Proiectului QuiLL – Quality in Language Learning” (proiect nr 2020-1-PT01-KA226-HE-094809, Parteneriatul strategic pentru educație digitală co-finanțat de Programul Erasmus+ al Uniunii Europene) din 24 februarie 2023 prezintă rezultatele proiectului și oferă un mediu academic propice în care lectori, cercetători, studenți să discute rolul instrumentelor și resurselor digitale în predarea limbii române, în special a limbajelor de specialitate, provocările și posibilitățile oferite de acestea în procesul de predare/învățare.