CREST-LIT selecție consultanți individuali

În atenția studenților Facultății de Litere din anii 2 și 3 licență, 1 și 2 MA, doctorat, oportunitate participare proiect

Studenții Facultății de Litere din anii 2 și 3 licență, 1 și 2 MA, doctorat sînt invitați să se implice ca și consultanți în proiectul CrestLit, care are ca scop mentorarea și îndrumarea colegilor din anul 1 licență din Facultatea de Litere.

Înscrierea la selecție se face online, în perioada 27.02. – 10.03. 2023, ora 23.59, la adresa de email nicoleta.rusu@uaic.ro, prin transmiterea unui dosar de candidatură (vezi anexe). Toate documentele solicitate pentru dosarul de candidatură se transmit semnate si datate, atașate unui singur mesaj email, cu titlul „candidatură SCI, nume, prenume”, la adresa de email nicoleta.rusu@uaic.ro până la data sus-menționată (10.03.2023 , ora 23.59).

Proiectul presupune efectuarea de activități remediale și de tutoriat (vezi anexe). Activitățile sînt remunerate, astfel că studenții selectați vor încheia un contract civil de consultanță cu UAIC, ceea ce reprezintă un avantaj în orice CV.

Succes,

O. Macari,

Director proiect CREST-LIT, ROSE