Precizări privind desfășurarea examenelor de finalizare a studiilor de licență și a studiilor de master, sesiunea iulie 2021

examenul de licență/disertație se va desfășura on-line; examenul de licență/disertație se va desfășura pe platforma Microsoft Teams. Toți candidații la examenul de finalizare a studiilor pot participa la acesta exclusiv prin intermediul unui cont de student UAIC (de tip george.georgescu@student.uaic.ro); Read More …

În atenția studenților din anii terminali (anul 3 licență și anul 2 master)

Planurile de învățămînt pentru anul 3 licență, sem 2 (http://media.lit.uaic.ro/wp-uploads/plinvLICENTA2018v2.pdf) și anul 2 master, sem. 1 și 2 (http://media.lit.uaic.ro/wp-uploads/plinvMASTER2018.pdf) includ disciplinele obligatorii creditate Practică pentru elaborarea lucrării de licență (4 credite), respectiv, Practică pentru elaborarea lucrării de disertaţie (5 + Read More …